photo

Saa kohe teada,
kas võitsid ühe 2000 auhinnast!

Loterii kestab veel kuni 1.aprillini

GLOBUS tarbijamängu eeskirjad ja tingimused

1. Üldsätted
1.1. Tarbijamängu tellija: Globus Konzervipari Zrt., aadress Monostorpályi út 92, 4030 Debrecen, Ungari).
1.2. Tarbijamängu korraldaja on UAB Multilpex, aadress Upės t 5, LT-09308 Vilnius, E-post: globus@mpagency.eu (edaspidi – KORRALDAJA).
2. TARBIJAMÄNGU KOHT, TOOTED, KESTUS
2.1. Tarbijamäng toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates kauplustes, kus müüakse GLOBUSE tooteid (edaspidi – Mängu koht).
2.2. Tarbijamäng kestab 01.10.2018 (esimene Tarbijamängu päev) kuni 15.01.2019 (viimane Tarbijamängu päev). Mäng jätkub alates 16.01.2019 kuni 01.04.2019 (mis on Mängu viimane päev).
2.3. Tarbijamängu tooted on esitatud Lisas 1.
3. TARBIJAMÄNGUS OSALEJAD
3.1. Tarbijamängus on õigus osaleda kõigil füüsilistel isikutel, kes on 18-aastased või vanemad, elukoht Eesti Vabariigi territoorium ja kes on Tarbijamängu ajal ostnud vähemalt 1 (ühe) jaekaubanduses müügil olevatest toodetest GLOBUS, mille etiketil on Tarbijamänguga seotud teave  (toodete nimekiri on Lisas 1) ja kes on hoidnud alles toote etiketi koos Tarbijamängu koodiga.
4. AUHINNAFOND
4.1. Ajavahemikus 01.10.2018 – 15.01.2019 toimunud ning 16.01.2019 – 01.04.2019 jätkuva Mängu auhind on kinkekupong väärtusega 1000 EUR (tuhat eurot), sh käibemaks, mille võitja saab kasutada oma valitud NOVATOURS reisi jaoks – auhindu on fondis 2 tk.
4.2. Teised auhinnad:
4.2.1. GLOBUSE logoga põll – auhinnafondis 59 tk.
4.2.2. GLOBUSE logoga riidest poekott – 732 tk.
4.2.3. Salatilusikad Fiskars Functional Form – 57 tk.
4.2.4. Maitseained  – 250 tk
4.2.5. Retseptiraamat GLOBUS – 900 tk.
5. OSALEMISE TINGIMUSED
5.1. Isik, kes soovib osaleda Tarbijamängus, peab Tarbijamängu perioodil Tarbijamängu kohas ostma vähemalt ühe GLOBUSE toote, mille etikett on märgistatud spetsiaalse Tarbijamängu teabega (toodete nimekiri on Lisas 1) ja registreeruma Tarbijamängu p 5.2 nimetatud viisil. Etiketid saab plekkpurkidelt eemaldada kergesti, klaaspurkidelt raskemini. Seepärast soovitame klaaspurgil olevat koodi vaadata purgi siseküljelt pärast seda, kui toode on ära tarvitatud.
5.2. 5.2. Pärast nimetatud tingimustele vastava ostu sooritamist on isikul õigus osaleda Tarbijamängus, registreerides Tarbijamängu perioodil oma ostu internetilehel www.globuseesti.ee ja sisestades enda kui Mängus osaleja andmed: GLOBUSE toote etiketil oleva koodi, Tarbijamängus osaleja eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri. Isik, kes registreerib Tarbijamängule teise isiku (sisestades teise isiku andmed), kinnitab samal ajal ka seda, et on saanud isikult, keda registreerib Tarbijamängule, õigusaktides sätestatud nõuetele vastava loa, nõusoleku või volikirja kasutada sel moel tema isikuandmeid ja kes on esitanud registreeritavale isikule nende eeskirjade p 6.8 nimetatud teabe isikuandmete töötlemise kohta. Seda kinnitavad tõendid esitab teise isiku tarbijamängule registreerinud isik Korraldaja nõudel Korraldajale.
5.3. Tarbijamängus osaleja, kes on sisestanud punktis 5.2 nimetatud andmed, saab kohe teada, kas on võitnud punktis 4.2 nimetatud auhinna. Kui punktis 4.2 nimetatud auhindu ei ole võidetud, antakse osalejale võimalus osaleda tarbijamängu järgmises osas ja võita punktis 4.1 nimetatud peaauhind.
5.4. Ühe GLOBUSE toote etiketi siseküljel oleva koodi saab sisestada vaid üks kord.
5.5. Rikkumata tarbijamängus osalemise piiranguid, mis on nimetatud punktis 5.5, võib isik veel kord osaleda Tarbijamängus, ostes Tarbijamängu perioodil Tarbijamängu kohas uue GLOBUSE toote, mis vastab Tarbijamängu eeskirjadele.

 

5.6. GLOBUSE toote etikett koos koodiga, mis registreeritakse Tarbijamängus, tuleb hoida alles kuni Tarbijamängu lõpuni, kuna Auhinna võitja, kes soovib saada auhinda, peab Tarbijamängu Korraldajale saatma selle etiketi foto e-postil zaidimas@mpagency.eu.
5.7. Igasugune katse võltsida, muuta või luua, sisestada vale GLOBUSE etiketil olev kood, eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, võltsida või nimetada vale toote ostufakt, või muud sarnased toimingud, mis võivad negatiivselt mõjutada Tarbijamängu või tekitada kahju Tarbijamängu korraldajale, tuvastatakse ja rikkumise toime pannud isikud võetakse vastutusele seadustes sätestatud korras.
5.8. Isik, kes neis eeskirjades sätestatud korras registreerub Tarbijamängu mängijaks (vajutades „Registreeru“ Tarbijamängu veebilehel), kinnitab, et teda on teavitatud, et alljärgnevalt loetletud isikuandmeid võib neis eeskirjades sätestatud korras Tarbijamängu toimumisega ja temaga seotud eesmärkidel lepingu järgi, mis on sõlmitud Tarbijamängus osaleja ja Korraldaja vahel seoses osalemisega Tarbijamängus nendes eeskirjades sätestatud tingimustel, töödelda Korraldaja kui vastutav töötleja: eesnimi; perekonnanimi; e-posti aadress; telefoninumber; sisemisel GLOBUS toote tooteetiketil olev kood; andmed, et Tarbijamängus osaleja on kohustunud järgima Tarbijamängu eeskirju (tehnilised kanded); Tarbijamängus osaleja kaebus ja selle menetlemise andmed; Tarbijamängus osaleja, kes on tunnistatud võitjaks, kohta võib töödelda ka järgmisi isikuandmeid: andmeid, et isik on tunnistatud võitjaks, võidetud auhind, sisemisel GLOBUS toote tooteetiketil olev kood; auhinna kättesaamise koht (aadress); auhinna vastuvõtmise viis; võitjaga peetud kirjavahetuse andmed; auhinna üleandmisega, maksude deklareerimisega ja tasumisega seotud (auhinna üleandmisakti, maksudeklaratsiooni) andmed (Isikuandmed).

Teie isikuandmeid võib Korraldaja anda edasi alljärgnevatele saajatele: andmed Teile üle antud auhinna kohta – Tarbijamängu tellijale; Isikuandmetega võib tutvuda ning neid säilitab andmete volitatud töötlejaks olev UAB Interneto vizija (aadress: Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius).

Isikuandmeid saame otse Tarbijamängus osalejalt, kes peab need esitama, kuna need on vajalikud Mängu korraldamiseks, nende esitamata jätmise korral ei saa osalejat identifitseerida ja ta ei saa osaleda Tarbijamängus ega võidetud auhindu kätte saada. Osa Tarbijamängus osaleja Isikuandmetest loob Korraldaja ise. Võitjaks tunnistatud isiku eesnimi ja perekonnanimi on avalikustatud veebilehel www.globuseesti.ee Tarbijamängu perioodil alates auhinna võitmise päevast ja mitte kauem kui üks kuu Tarbijamängu lõpust, seetõttu saavad nendega tutvuda veebilehe www.globuseesti.ee külastajad. Isikuandmete saajaks võivad olla ka kolmandad isikud kui teenuste pakkujad, kelle teenused on vajalikud Tarbijamängu toimimiseks, või riigiasutused, kes saavad Isikuandmeid õigusaktides sätestatud korras.

Isikuandmeid säilitatakse Tarbijamängu toimumise ajal ja mitte kauem kui kuus kuud Tarbijamängu lõpust ja auhindade üleandmisest.

Tarbijamängus osalejal on õigus: tutvuda enda isikuandmetega, mida Korraldaja töötleb, parandada enda valed, puudulikud, ebatäpsed Isikuandmed, õigusaktides sätestatud korras nõuda oma Isikuandmete hävitamist või piirata oma Isikuandmete töötlemisega seotud toiminguid, samuti on tal andmete ümber tõstmise õigus; arvates, et Isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, õigus pöörduda Riikliku andmekaitseinspektsiooni poole kaebusega.

Mängus osalejat teavitatakse, et esitanud nõude Korraldajale piirata tema Isikuandmete töötlemise toiminguid või esitanud taotluse hävitada tema Isikuandmed, mida töödeldakse Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, lõppeb automaatselt, tingimusteta ja mingi etteteatamiseta tema edaspidine osalemine Tarbijamängus ja tal ei ole õigust võita Tarbijamängu auhindu. Selline Tarbijamängus osaleja eemaldamine Tarbijamängust ei mõjuta enne Tarbijamängus osaleja vastava nõude esitamist Korraldaja poolt juba vastava Tarbijamängus osaleja suhtes toime pandud Isikuandmete töötlemist ja selle tagajärgi.

Isikuandmeid võib koguda, säilitada, töödelda, sealhulgas esitada digitaalsel kujul, materiaalsetel või paberandmekandjatel igasuguste vahenditega, tagades turvalise töötlemise ja piirates lubamatu ligipääsu Tarbijamängu andmetele.

Tarbijamängus osaleja võib seoses Isikuandmete töötlemise, õiguste elluviimise, kohaldatavate turvameetmete, igasuguste Isikuandmete kaitsega seotud küsimustega pöörduda otse Korraldaja poole (esitades skaneeritult isikut tõendava dokumendi koopia) e-posti aadressil zaidimas@mpagency.eu.

 

logo

Võitjad

Võitjate nimekirja uuendatakse igal esmaspäeval kell 12.00